Programa de monitorització de call centers — Software de supervisió

Agent a la qual es monitoritza mitjançant el Monitor L!ve del software per call centers i telemarketing.

Monitor L!ve: El control total del call center

Tot d'un sol cop d'ull

Tota la informació que li ofereix el Monitor L!ve la pot veure a la vegada, distribuïda a la pantalla.

El Monitor L!ve d'OriGn presenta la informació del call center en una única pantalla

I sense instal·lacions tècnicament complexes: no cal instal·lar cap servei de Windows, cap software servidor ni cap software ni llibreria addicional. Amb només instal·lar OriGn en qualsevol xarxa, el Monitor L!ve ja funciona.

Monitorització estadística

Conegui les estadístiques detallades i actualitzades en viu de cada campanya, procés o departament: trucades realitzades i/o rebudes, desglossament per resultat del marcatge (si contesta, no contesta, comunica...), èxits aconseguits (vendes, enquestes completades, entrevistes concertades...), desglossament per resultat de la interlocució...

Conegui les anteriors estadístiques desglossades per agent, sempre en viu.

Totes les estadístiques d'agents i campanyes poden obtenir-se amb un sol clic per al dia d'avui, ahir, aquesta setmana, la setmana passada, dues setmanes enrere, aquest mes, el mes passat, fa dos anys... i, per descomptat, entre dues dates qualssevol decidides per vostè. I sempre que el període sigui fins a avui, les veurà actualitzar en viu.

La informació de les diferents campanyes, processos o departaments i agents es mostra d'una sola vegada, mitjançant llistes.

Sàpiga en viu l'estat de la base de dades de cada campanya, procés o departament: contactes als que encara no se'ls ha trucat, retrucades pendents, contactes finalitzats...

En campanyes d'enquestació, conegui en viu l'evolució de les cotes (o quotes) d'interlocutors a entrevistar.

Monitorització directa

Vegi en viu qualsevol Escriptori d'Agent a mida real.

Escolti qualsevol trucada telefònica.

Sàpiga quant temps porta treballant cada agent, quina tasca està realitzant, des de fa quant de temps, en què campanya, amb què interlocutor està parlant...

Vegi de manera totalitzada i en viu quants agents estan treballant en cada campanya, departament o procés i quina tasca estan realitzant.

Vegi l'estat i la progressió de tots els marcatges telefònics en curs, en viu.

Vegi en viu tots els Escriptoris d'Agent alhora, en mode mosaic, com es mostra en el següent vídeo.