E-mailings per call centers, contact centers, telemarketing, televenda...

Emaling als contactes de la base de dades d'OriGn, el programa per call centers, telemarketing, televenda...

Faci emailings als seus contactes

Només necessita un compte de correu electrònic

Només amb que tingui un compte de correu electrònic al qual es pugui accedir amb el protocol POP3 (fet habitual en la gran majoria de comptes de correu electrònic), vostè podrà realitzar emailings als contactes de la base de dades d'OriGn, el software per call centers, contact centers, telemarketing, televenda, etc.

Tingui en compte que alguns proveïdors d'internet i/o de correu electrònic apliquen restriccions al nombre de missatges diaris que es poden enviar des d'un mateix compte de correu electrònic, de manera que s'haurà d'informar adequadament sobre aquest particular.

Selecció per qualsevol criteri dels contactes destinataris del emailing

Vostè podrà seleccionar els contactes als quals vol enviar-los un determinat emailing de forma totalment lliure, per absolutament qualsevol criteri. Cal que li posem exemples?... Sí, aquest també.

Integració amb l'històric

Quan realitzi un emailing, si vostè així ho decideix es crearà una entrada al històric de cadascun dels contactes destinataris, de manera que els agents sàpiguen que es va realitzar aquesta acció de màrqueting amb ell.

Programació automàtica d'una trucada de seguiment

Opcionalment, vostè pot decidir que OriGn —el programa per call centers, telemarketing, televenda...— programi una trucada per cert moment posterior al emailing, de manera que els seus agents truquin al contacte amb qualsevol propòsit relacionat amb el emailing.