Software per a atenció al client, l'usuari, SAC, help-desk...

CRM obert i telefonia integrada per gestionar call centers d'Atenció al Client

Imatge d'un call center d'atenció al client en el que possiblement utilitzin OriGn.

OriGn és el software per a atenció al client ideal, ja que cobreix totes les facetes organitzatives, administratives i funcionals d'un centre d'atenció telefònica, call center o contact center d'aquest tipus.

Personalització dels formularis de dades

OriGn inclou les eines necessàries perquè els tècnics de Grupo 77, o bé el seu propi personal, adaptin al 100% el seu funcionament a les seves necessitats.

Aquest conjunt d'eines aporta els següents avantatges:

 • Accelera l'adaptació d'OriGn a les seves necessitats, reduint els temps i costos de desenvolupament a la mínima expressió.
 • Pot ser utilitzat pel nostre personal per a, per un preu reduït, dur a terme les adaptacions necessàries per ajustar-se a les seves necessitats i requisits al 100%.
 • O bé pot ser utilitzat pel seu propi personal per crear tantes campanyes o projectes com li siguin necessaris, si la seva activitat així ho requereix.

El cor d'OriGn: L'Escriptori d'Agent

La clau del gran augment de productivitat que experimenten les empreses que utilitzen OriGn (pronunciat "origen") rau, en gran mesura, en què assisteix a la perfecció als agents.

Aquests aprenen a utilitzar el nostre programa de telemarketing i per call centers en minuts gràcies a que tot el seu treball es desenvolupa des d'una única pantalla: l'Escriptori d'Agent.

Si l'agent està dedicat exclusivament a rebre trucades d'una o diverses campanyes, és a dir, si no està al mateix temps, gràcies a l'opció de call-blending que ofereix OriGn, emetent trucades d'una altra, l'Escriptori d'Agent funciona tal i com narra el següent vídeo.

Òptima explotació dels recursos gràcies a la centralització total

El programa informàtic OriGn li permetrà solucionar amb extremada senzillesa, doncs ha estat dissenyat precisament per a això, la problemàtica que comporta la divisió dels recursos humans i tecnològics entre els diferents departaments, processos i/o campanyes en què s'estructuri funcionalment el seu call center d'atenció al client.

Com? Fàcil: evitant-la. Amb OriGn vostè podrà compartir tots els recursos disponibles (agents, línies...) entre els diferents departaments, processos i/o campanyes, i no de forma prefixada, sinó dinàmicament. És a dir, amb decidir, per exemple, que un determinat agent rep trucades dels departaments A, B i C, aquestes se li rediccionarán de forma automàtica quan sigui convenient, segons el volum de treball i la quantitat total d'agents disponibles per als diferents departaments, processos i/o campanyes.

Quan rebi una trucada, l'agent sabrà a l'instant de quin tipus és i se li mostraran automàticament les dades del contacte i el formulari d'introducció adequat.

Automatització de la gestió de les dades per part de l'agent

OriGn identifica tant el telèfon de capçalera pel que està trucant el contacte, pel que sap de quin departament, procés o campanya es tracta, com el telèfon des d'on truca, pel que li mostra a l'agent de forma instantània les dades del contacte, així com el formulari d'introducció adequat.

L'agent no ha de realitzar cap cerca de cap tipus, sinó que només s'ha de centrar en atendre amb eficiència el seu interlocutor.

Històric de contactes

L'agent compta amb la possibilitat de veure en tot moment l'històric de totes les trucades i gestions de tot tipus corresponents al contacte amb el que està parlant, en format de llista o accedint a una en concret per conèixer tots els detalls.

Gravació de trucades

La utilització del softphone SIP que incorpora OriGn permet l'enregistrament de les trucades realitzades pels agents. Aquest enregistrament és totalment configurable:

 • Format del fitxer d'àudio.
 • Etiquetes d'aquest fitxer.
 • Gravació completa o gravació sota demanda.
 • Localització física de les gravacions generades, etc.

Tots aquests enregistraments són recuperables a partir de l'històric de contactes de cada client, buscant per data, etc.

Mireu el següent vídeo per conèixer en detall les funcionalitats de gravació de trucades del nostre software.

Reconeixement de tons DTMF

Si la seva centraleta utilitza el protocol SIP, OriGn és capaç de reconèixer els tons DTMF per trucades entrants, la qual cosa, en coordinació amb missatges de veu, permet, per exemple:

 • Captura de dades de comptadors de subministrament.
 • Redirecció de trucades entrants per idioma.
 • Redirecció de trucades entrants per departament.
 • Etc.

Adaptable a qualsevol tipus de departaments, processos o campanyes

Amb el programa informàtic OriGn, vostè podrà integrar la globalitat dels processos que es duen a terme en el seu call center o contact center, per molt diferents que aquests siguin entre si, tant pel que fa a la periodicitat de seva execució com pel que fa al seu funcionament.