Software d'atenció a l'alumne — Programa de captació d'alumnes

Gestioni les relacions amb els alumnes i capti nous amb una mateixa eina

Imatge d'un centre de formació.

OriGn és el software ideal per als call centers d'acadèmies i centres formatius en general, ja que permet integrar l'atenció al alumne amb la captació de nous alumnes.

Personalització dels formularis de dades

OriGn inclou les eines necessàries perquè els tècnics de Grupo 77, o bé el seu propi personal, adaptin al 100% el seu funcionament a les seves necessitats.

Aquest conjunt d'eines aporta els següents avantatges:

  • Accelera l'adaptació d'OriGn a les seves necessitats, reduint els temps i costos de desenvolupament a la mínima expressió.
  • Pot ser utilitzat pel nostre personal per a, per un preu reduït, dur a terme les adaptacions necessàries per ajustar-se a les seves necessitats i requisits al 100%.
  • O bé pot ser utilitzat pel seu propi personal per crear tantes campanyes o projectes com li siguin necessaris, si la seva activitat així ho requereix.

Marcador predictiu: Més trucades = més alumnes

Ja que per a la captació de nous alumnes resulta clau efectuar tantes trucades com sigui possible, OriGn integra el nostre exclusiu Servidor de trucada Predictiva, el funcionament del qual s'il·lustra en el següent vídeo.

Històric d'alumnes i alumnes potencials

L'agent compta amb la possibilitat de veure en tot moment l'històric de totes les trucades i gestions de tot tipus corresponents a l'alumne o alumne potencial amb el que està parlant, en format de llista o accedint a una en concret per conèixer tots els detalls.

Importació en viu dels contactes

Per descomptat, el nostre software OriGn permet importar les dades dels contactes als quals trucar per captar nous alumnes des de fonts externes. El sorprenent és que permet fer-ho mentre els agents estan treballant en la campanya.

La quantitat de temps i mals de cap que un detall tan senzill li estalviarà no cal que li expliquem.

Total automatització de les retrucades per nivells de preferència

OriGn s'assegura que els contactes dubtosos o en procés de decisió siguin tornats a trucar a l'hora que es va quedar amb ells, bé pel mateix agent o per un altre, segons vostè configuri a partir de la situació concreta del contacte.

Aquestes serien les retrucades de major prioritat, però OriGn també s'encarrega de reintentar les vegades que vostè consideri necessari, seguint el patró de franges horàries que vostè decideixi i fins a un màxim de reintents que pot definir, en general o només per a aquells interlocutors que mai han estat contactats.

Gravació de trucades

La utilització del softphone SIP que incorpora OriGn permet l'enregistrament de les trucades realitzades pels agents. Aquest enregistrament és totalment configurable:

  • Format del fitxer d'àudio.
  • Etiquetes d'aquest fitxer.
  • Gravació completa o gravació sota demanda.
  • Localització física de les gravacions generades, etc.

Tots aquests enregistraments són recuperables a partir de l'històric de contactes, buscant per data, etc.

Mireu el següent vídeo per conèixer en detall les funcionalitats de gravació de trucades del nostre software.

Recepció de trucades

En el següent vídeo es mostra el funcionament de l'Escriptori d'Agent —el procés d'OriGn que fan servir els agents per realitzar tot el seu treball— quan només s'estan rebent trucades corresponents a l'atenció als alumnes, és a dir, quan no s'està utilitzant la possibilitat de fer call-blending (compaginar recepció amb emissió).