Software marcador predictiu — Trucada predictiva — Asterisk, Elastix, TSAPI, TAPI, SIP

El Servidor de Trucada Predictiva en funcionament

Vegi-ho en el següent vídeo i no li sàpiga greu sorprendre's.

El Servidor de Trucada Predictiva d'OriGn pot fer trucades en mode predictiu amb qualsevol centraleta del mercat: protocols TSAPI, TAPI de Microsoft, AMI d'Asterisk i SIP (VoIP).

Des del punt de vista de l'agent

En el vídeo següent es mostra el funcionament de la marcació predictiva en l'Escriptori d'Agent el procés d'OriGn en què els agents realitzen tot el seu treball.

Gran increment de la productivitat

El servidor de trucada predictiva (o marcador predictiu) d'OriGn incrementa la productivitat del call center de forma molt important. L'emissió de trucades es realitza per un procés independent dels agents i que gestiona les seves pròpies línies i extensions. Quan aquest procés detecta que una trucada ha estat contestada la transfereix immediatament a un agent lliure perquè la gestioni adequadament.

Per assolir la màxima productivitat en el call center, el marcador predicitiu és capaç de:

  • Emetre diverses trucades simultànies per cada agent lliure que hi hagi en aquell moment en el call center.
  • Emetre diverses trucades simultànies fins i tot abans que hi hagi agents lliures però que estadísticament estan pròxims a quedar lliures (estadística predictiva).
  • Respectar les trucades reprogramades que només poden ser gestionades per un agent en concret (retrucades de tancament de vendes en projectes de televenda, per exemple).
  • Manté una interfície permanent de la seva activitat en temps real i genera estadístiques per al seu posterior anàlisi.