Programa de telemarketing, televenda... — Gestor Visual de la base de dades

Un veritable Gestor Visual de la base de dades

Gestor Visual de la Base de Dades d'OriGn, el software per call centers i telemarketing.

Encert segur: Fàcil d'implementar, fàcil d'usar

Encert segur: Fàcil d'implementar, fàcil d'usar.

El Gestor Visual de la BD que forma part del programa informàtic OriGn permet l'organització, l'emmagatzematge i recuperació de gran quantitat de dades com qualsevol SGBD (Sistema Gestor de Bases de dades), però de manera totalment assistida i visual. Fiable i segura.

Vostè crearà les dades de les taules (o fitxers) que requereixi, així com les pròpies taules, alhora que dissenya visualment els formularis d'accés a elles, de manera que per vostè seran aquests formularis els quals estarà creant... I tothom sap crear un formulari si només ha de seguir aquests simples passos:

  • Decidir quins camps han de constar en el formulari.
  • Decidir amb quines dades s'ha de poder omplir cadascun: una línia de text, un nombre, diverses línies de text, una data, una opció d'una determinada llista, etc.
  • Decidir altres característiques funcionals, com si es pot deixar en blanc o no.
  • Arrossegar cada nou camp sobre el formulari amb el ratolí, deixar-lo en la posició que es desitgi, adaptar visualment la seva grandària i, llest!

Sense que a vostè li requereixi cap esforç, el gestor Visual de la BD s'encarregarà de convertir aquests formularis en taules (o fitxers) de Microsoft SQL Server, el SGBD sobre el qual s'assenta OriGn.

Fitxers per campanya o departament i fitxers compartits

Cada unitat organitzativa en què es divideixi el seu call center (habitualment cada campanya o cada departament) podrà comptar amb la seva pròpia estructura de fitxers diferenciada, de manera que s'adapti al màxim a les seves particularitats, però vostè pot decidir que certs fitxers clau són compartits per totes elles.

Fàcil recerca de les dades

El Gestor Visual de bases de dades s'encarrega de facilitar-li al màxim, a vostè i als seus agents, l'accés a les dades, mostrant menús de recerca visual els criteris d'ordenació dels quals vostè pot decidir per endavant, encara que també són capaços de realitzar ordenacions dinàmiques per qualsevol dels seus camps.

Creació d'un índex en el Gestor Visual de la BD.

Integració amb l'Escriptori d'Agent

Els agents podran accedir des de l'Escriptori d'Agent a aquells fitxers que es decideixi, de forma totalment integrada amb el formulari d'introducció de dades que s'emplena quan es porta a terme una trucada o gestió de qualsevol mena.